Информатика. 2 класс. Учебник. ФГОС. Рудченко Т. А., Семенов А. Л./Под ред. Семенова А. Л.